Навигация

Няма продукти в кошницата.

Добродетелите на българина –
какви ще влезем в новото хилядолетие

Обратно на предишната страница
Описание

За продукта:

В НАВЕЧЕРИЕТО НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ

Всички народи от християно-юдейската цивилизация като че ли са изправени пред своеобразна проверка на силите и резер­вите, които още имат, или, както сега е модерно да се казва – изправят се пред предизвикателствата на новия век. Какъв ще бъде той? Век, който ще срита националните граници, век на „голямото световно село“ (както го вижда Алвин Тофлър), или обратно – век, който, ако успее да глобализира света, ще го върне с един век назад (както категорично твърдят други)?…

Едни от учените казват: „За добро е тази мондиализация“, други опонират – „В никакъв случай!“ И се написаха, и се пи­шат купища книги – знайни и незнайни учени опитват перата си върху проблемите на културата, цивилизациите, религиите и тяхната нова мисия, нациите и националните държави. Пи­шат и чужди, пишат и наши. Само за последните пет години на- столетието у нас са преведени над петдесет хиляди страници литература, посветена на тези, очевидно жизненоважни за съд­бата на Европа и човечеството въпроси. САЩ достигнаха апо­гея си, Русия боледува като президента си. Франция, Герма­ния, Италия – Европа с една дума, се питат ще се запазят ли като национални държави, като стари достолепни величия, или информационното време ще ги издуха или уеднакви?

Сериозно и дори остро се поставя въпросът: Ще ги има ли нациите през новия век или това най-велико чудо на отива­щия си век – Интернет, ще ги облече в униформа и ще ги обез­личи? Ще се запази ли националният аромат и цвят на отдел­ните народи, ще са нужни ли на новото време специфичните ни качества и особености или ще иска то от нас едни и същи умения, навици, идеи? Ще изчезнат ли наистина границите между държавите, както днес вече можем да отидем от един до друг град на Северна Франция за по-пряко през Белгия, или ще продължи това лудо кръвопролитие за всеки метър земя, за вся­ка къща и църква, което дави Балканите и с което изпращаме този несъмнено най-кръвожаден в историята век?…

С въпроси – повече тревожни, отколкото оптимистични, заставаме сами пред себе си и и пред своята съдба като държа­ва и народ и ние, българите. Тези наши болезнени въпроси идват от миналото и отиват към бъдещето, но те са свързани не само със самите нас, с това, което сме били като народ, което сме и което очакваме да бъдем, а и с онзи голям свят, който ни заобикаля и иска да ни погълне…
Какви сме ние, българите, с какви качества идваме от ми­налото си и какви са качествата, които притежаваме на прага на една нова епоха, наречена „информационна“?

Трудно е да се каже, че има по-изявен, общественик, учен или интелектуалец, който по един или друг повод да не си за­дава този въпрос и да не търси отговор. Поводите за оценка и присъда на нашите български черти са различни, времената и обстоятелствата, когато са правени тези оценки – също. Пора­ди което обяснимо е, че отговорите в същината си носят разли­чен цвят и окраска, различно и дори нерядко противоречиво съдържание. И все пак ние нямаме други аргументи, нямаме други основания да се самооценим от онова, което казват за нас постъпките ни, историята и делата ни, а те са намерили словесно отражение именно в присъдите, които сами сме си давали чрез мислите на най-добрите си синове, на най-мисле- щите българи. Както, разбира се, и онова, което са казали за нас или са вписали в документ Великите сили. Било от чиста проба лицеприятност, било в някоя публикация или пътепис, в които не сме особено щадени. Особено през годините на соци­ализма. Че и до днес.

Тези оценки се засилиха напоследък, когато, предвид иде­ите за създаването на обединена Европа, потребността от взаимно опознаване се усети особено силно. Образът на другия, както е също така модерно да се говори днес, стана интересен образ, който търси своето етническо изчистване, както и своя­та етническа и културологична моралност. Тези оценки не раз­криха добре прикривани тайни в мнението на един европейс­ки народ за друг, както и обратното – те показаха една забеле­жителна, но в никакъв случай трогателна, неосведоменост по редица проблеми на съвременна Европа. В това число и на нас, балканските страни, и на нашите балкански проблеми.
Във всички случай проблемът „себепознание“ вече е проб­лем и половина. Към него са се обърнали с целия си интерес и САЩ, и Япония, и Германия, и Франция. При всичката многонационалност на американския народ, при всичката наднационалност на Европейския съюз, вглеждането в чертите на „американската нация“ и опазването на индивидуалността и националния суверенитет на народите в ЕС, останаха пър­востепенни задачи.

Ние няма да можем и не се наемаме с подобна огромна отговорност да дадем тук отговор на всички тези въпроси. Първата част на тази книга осмисля глобалния проблем за бъ­дещето на нацията и националната държава – така, както го виждат някои от най-големите световни умове. Втората и третата разглеждат картината на днешна България – противо­речива и кръстопътна. А четвъртата е посветена на качествата, добродетелите и достойнствата ни като народ – о които трябва да се опрем и които именно могат да ни опазят и да ни подредят най-сетне сред успелите народи и държави – нещо, което толко­ва отдавна жадуваме!…

Ревюта (0)

Отзиви

Все още няма отзиви

Публикувай първи отзив “Добродетелите на българина –
какви ще влезем в новото хилядолетие”


Warning: Missing argument 2 for crp_taxonomy_relation() in /home/kuoe17s6/public_html/wp-content/plugins/custom-related-products-for-woocommerce/woocommerce-custom-related-products.php on line 36

Warning: Missing argument 2 for crp_taxonomy_relation() in /home/kuoe17s6/public_html/wp-content/plugins/custom-related-products-for-woocommerce/woocommerce-custom-related-products.php on line 36

Warning: Missing argument 2 for crp_filter_related_products() in /home/kuoe17s6/public_html/wp-content/plugins/custom-related-products-for-woocommerce/woocommerce-custom-related-products.php on line 160

Други продукти:

Бърз преглед

БЪЛГАРСКА БРОДЕРИЯ КЪРПИЧКА

Ав­тор­с­ка из­ра­бот­ка в сти­ла на тра­ди­ци­он­на­та бъл­гар­с­ка ше­ви­ца, на­си­те­на с древ­на и бо­га­та сим­во­ли­ка от дъл­бо­ки­те ко­ре­ни на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра. Прид­ру­же­ни са с пас­порт на бъл­гар­с­ки и ан­г­лийс­ки език.
18.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА

Бронзовата 7-лъчева розета е открита в средновековната българска столица Плиска (VII–IX в.). Свързана е с астрономическите познания на древните българи и отразява техните вярвания. Ху­до­жес­т­ве­на реп­ро­дук­ция на ро­зе­та­та от Плис­ка ка­то ме­дальон от хромникел.
12.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

БЪЛГАРСКАТА ДЪГА НА ИСЛЯМА

Автор: Георги Кулов
 • формат 16,5 х 23,5 см
 • 224 с.
 • ISBN 978-954-378-084-6
9.00лв. Поръчвам
Ново! Бърз преглед

Ловът в България

Албумът "Ловът в Бълтария" продължава традицията на издателството за атрактивно представяне на културно-историческото наследство и природното богатство на България. Той разказва историята на лова по българските земи от най-древни времена до днес, проследява възникването на съвременното ловно движение и организация на лова, запознава със състоянието и възможностите на утвърдени ловни стопанства, с видни български ловци и ловни трофеи. Интересен акцент е представянето на ловната тематика в художественото творчество. Текстът е умело балансиран с богат илюстративен материал.
60.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

Подбрани извори за българската история:
Бъл­гар­с­ката държава и българите 1878–1946 г.

Том 4. Книга първа

 • ISBN: 978 594 378 055 6
 • Година: 2009
 • Корици: меки
 • Език: български
30.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

ПЪТЕВОДИТЕЛ БЕЛАСИЦА

 • Автор:  Георги Петрушев
 • Формат 120х215
 • 276 стр.
 • ISBN 978-954-378-136-2
 • Пълноцветно издание
 • Индивидуално пакетиране
24.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

България и нейният народ под османска власт

Автор: Мишел Лео
Френският автор, приятел на България и преподавател в Софийският университет в средата на ХХ в., ни представя изключително интересните сведения за българите и българските земи на англосаксонските пътешественици, прекосили Балканите през османския период.
 • 300 с.
 • фор­мат 16 х 23,5 см
12.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

Studia Protobulgarica et mediaevalia europensia

Автор: Чл.-кор. проф. д-р Васил Гюзелев

Категория: История и Културология , История на България Година: 2003 Страници: 528 ISBN: 9549942554 Размер: 16.50x23.50 см.
12.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

КИПРИАН БЪЛГАРИН –
Митрополит Московски и на цяла Русия

 • паралелен текст на български и руски език
 • специален предговор – обзор на историята на българите
 • богато илюстрирана
 • формат 17 х 24 см
 • 184 с.
 • ISBN 954-9942-20-1
12.00лв. Поръчвам
Обратно горе