Навигация

Няма продукти в кошницата.

Загадките около етническия произход на солунските братя светците Кирил и Методийг

Обратно на предишната страница
Описание

За продукта:

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НЕПРЕДУБЕДЕНИЯ ЧИТАТЕЛ

Същинската причина за огласяването на текст с пространното заглавие “Загадките около етническия произход на солунските братя или на кое племе собствено принадлежат светците Кирил и Методий” е в отстояването на правото да се задават въпроси. Няма оконча­телно знание, няма проблем, разрешен от науката веднъж завинаги. Знанието е не толкова резултат, колкото процес на търсене. От изключително значение в това търсачество е човешкото любопитс­тво. Нов въпрос, а понякога и стар въпрос, но зададен по нов начин, би могъл да окаже оживителен тласък на знанието.

Задаването на въпроси предполага диалог, което ще рече на­личието най-малко на две страни (две личности, две състояния на една и съща личност). Обикновено се мисли за автор и читател. И това, разбира се, е най-обемният диалог. Но той е предшест­вуван от разновидности, една от които е вътрешният диалог между двете състояния на автора – състоянието, което отговаря на ус­военото от него рутинно знание, и състоянието на изкушеност да поставя въпроси. Между тези две състояния се разиграва конф­ликт, който има пряко отношение към разрушаването на утвър­дени стереотипи на мислене. Няма да бъде пресилено, ако се каже, че конфликтът е драматичен. Той е драматичен за учения, който започва с рушене на собствения стереотип на мислене. Той е драматичен пак за него, защото му навлича ударите на критиката, призвана най-вече да съхранява статуквото на онова мислене, ко­ето е утвърдено в дадения момент като научно. Той е драматичен за автора и с оглед на читателя. Нещата опират до авторовата отговорност. Правилно ли е, морално ли е, добре ли е за читателя той да бъде хвърлян в неизбистрените води (разбирай такива, по които няма единодушно съгласие) на нови четива. Отрицателите на подобно доверие към читателя са загрижени не толкова за него. Те са загрижени за непредсказуемостта на читателската ми­съл, изоставена на неподправеното човешко любопитство. Истин­ската им загриженост е породена от усложненията при озаптяване на мисълта.

Авторката не споделя подобни страхове, защото вярва в инте­лигентността на българския читател. Тя се надява, че нейните въп­роси няма да предизвикат отрицание на познатите до този момент знания, а чрез усвояване на нови гледни точки ще поддържат жив интереса на читателя към тях.

Публичното задаване на въпроси по повод на утвърдени и необорими на пръв поглед истини, освен пряко отношение към знанието, има и отношение към много важни страни от поведе­нието на човека. Необходимо е откъсване от страховете – страх от критиката, страх от читателите, страх от това да отстояваш мислите си, независимо дали те се харесват на другите или не. Последният от страховете е особено опасен, тъй като той поражда автоцензурата, която, къде неосъзнато, къде осъзнато, деформира знанието, обезличава писането откъм мисъл и изказ и наред с щатната цензура (трансформирана, защото смени механизмите си на въздействие) е основната причина за т.нар. сив поток в книж­нината. Посивяването й започва още преди нейното написване и отпечатване. То се дължи също на страховете и на тоталната комплексираност на авторите.

Време е вече да се разбере, че мисленето не е престъпление. Нашата мисъл, която е част от триадата мисъл-слово-дело, опис­ваща всяко човешко проявление, е всъщност присъствието на вечната и неизтребима духовност у нас. Затова трябва да се отнасяме с по-голямо доверие към нея, с по-голямо уважение към нейния непосредствен, спонтанно-въпросен изказ. В този си вид тя няма да ни отдалечи от истината, а по-скоро ще ни отведе към големите тайни на човека и обществото изобщо и на българина и българите в частност.

Има ли някаква връзка между казаното дотук за истината, знанието на човека, посветил живота си на нея, и делото на нашите първоучители Кирил и Методий? Несъмнено има и тя е в доста- тъчна степен осъзната от нас българите, за което свидетелствува трайната ни празнична почит към светите братя. Именно празни­кът, който е винаги обредно-символна реакция на определена ет­ническа общност (в случая общността на българите) спрямо стой­ностните градива на културата и формите на тяхното земно овеществяване (букви, книги, учител – т.е. човек, изпълнен със знания) ни дава най-глъбинните измерения на значимостта им за българите.

Въпросът за етническия произход на солунските братя не е въпрос незначителен и второстепенен. Правилният му отговор би ни отвел към традиции в духовността, свързани с паметта, с изна- чалното знание относно етническата ни история и с неговото трайно закрепване. Като тръгват ретроспективно от най-младата в това от­ношение, само единадесетвековна традиция, неоспоримо свързана с имената на светите братя Кирил и Методий, тези традиции пресичат езикови и културни пластове, принадлежали на предшественици, ко­ито имат отношение към българския генезис. Въпросотворчеството по повод етническия произход на солунските братя няма за цел да противопоставя компонентите, които са влезли в състава на етноса, наричан днес български. То няма за цел да омаловажава едни, а да възвеличава други (както логиката на елементарното мислене би предпочела да възприеме казаното), а само да обърне внимание вър­ху прозорливостта и градивната роля на всички наши предци, които, преобразявайки се, успяват все пак да се съхранят и да оцелеят като българи.

Защото истинският смисъл на търсенето е не просто да до­ведем знанието до предходната езикова и културна граница, къ­дето да го закопаем с надписа, че е последната, неоспорима, всепризната и, разбира се, научна истина, а да обвържем това начинание (чрез нови въпроси и нови изследвания) с разплита­нето на онази нишка, която чрез тайнствата на знанието и въз­връщането на историческата памет би ни отвела далече назад във времето. До самото Начало. С единствената цел да улесни нашето, българското самопознание и, черпейки сили от него, да продължим с достойнство напред към бъдещето.

Авторката

Ревюта (0)

Отзиви

Все още няма отзиви

Публикувай първи отзив “Загадките около етническия произход на солунските братя светците Кирил и Методийг”

Други продукти:

Бърз преглед

Обучението по история в новите условия

Автор: Авторски колектив ISBN: 954-9942-01-5 Година: 1999 Страници: 144 Корици: меки Език: български Тегло: 126 г
1.50лв. Поръчвам
Бърз преглед

Шетба из Пернишко

Автори: доц. Симеон Мильов, Росен Иванов

Година на издаване: 2006 Брой на страници: 160 Корици: меки Език: български Тегло: 461 грама Размери: 23x16.5 ISBN: 9549942968
Бърз преглед

Покръстване и християнизация на българите

Автор: Васил Гюзелев

Година на издаване: 2007 Брой на страници: 292 Корици: меки Език: български Тегло: 435 грама Размери: 23.5x16.5 ISBN: 9543780013
15.00лв. Поръчвам
Ново! Бърз преглед

СЪКРОВИЩЕТО ОТ НАД СЕНТ МИКЛОШ
A NAGYSZENTMIKLOSI KINGS
КНИГА 114

 • Автор: проф. Ищван Ердейи
 • Съставител доц. д. н. Цветелин Степанов
 • Формат 16/60 х 90
 • с. 160
 • ISBN 978-954-378-135-5
 • Цена 12 лв.
12.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

БЪЛГАРИ СВЕТЦИ

 • резюме на английски и руски език
 • формат 21,5 х 29 см
 • 272 с.
 • ISBN 978-954-378-064-8
 • пълноцветно издание
 • твърда подвързия
 • индивидуално пакетиране
36.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

БЪЛГАРИТЕ | LES BULGARES

на български и френски ISBN 10:954-9942-85-6 13:987-954-9942-85-9
 • формат 21 х 29 см
 • 168 с.
 • пълноцветно издание
 • кожена подвързия
 • индивидуално пакетиране
42.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

Истини и загадки на антропологията

Автор: проф. Йордан Йорданов

Година на издаване: 2009 Брой на страници: 140 Корици: меки Език: български Тегло: 205 грама Размери: 23.5x16 ISBN: 9789543780488
6.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

България и нейният народ под османска власт

Автор: Мишел Лео
Френският автор, приятел на България и преподавател в Софийският университет в средата на ХХ в., ни представя изключително интересните сведения за българите и българските земи на англосаксонските пътешественици, прекосили Балканите през османския период.
 • 300 с.
 • фор­мат 16 х 23,5 см
12.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

Българското начало – поглед от 2012 година

ISBN: 9789543780969
Година: 2013
Страници: 304
Корици: меки
Език: български
Тегло: 490 г
Размери: 16.5x23.5
12.00лв. Поръчвам
Обратно горе