Навигация

Няма продукти в кошницата.

КОМПЛЕКТ СТЕННИ УЧЕБНИ КАРТИ ПО БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Обратно на предишната страница
Описание

За продукта:

Кар­ти­те са раз­ра­бо­те­ни за из­да­ни­е­то БЪЛ­ГА­РИ­ТЕ – АТ­ЛАС, одоб­рен за учеб­но по­ма­га­ло с Про­то­кол № 2 от 14.03.2002 г. на Ми­нис­тер­с­т­во на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та.
Пред­с­та­вят ис­то­ри­я­та на бъл­га­ри­те от древ­ност­та до най-но­во вре­ме. Ав­то­ри са во­де­щи уче­ни ис­то­ри­ци. Тек­с­то­ве­те са на бъл­гар­с­ки и ан­г­лийс­ки език. Вся­ка кар­та съ­дър­жа хро­но­ло­гич­на таб­ли­ца на съ­би­тия от бъл­гар­с­ка­та и све­тов­на­та ис­то­рия през съ­от­вет­ния пе­ри­од.

Ревюта (0)

Отзиви

Все още няма отзиви

Публикувай първи отзив “КОМПЛЕКТ СТЕННИ УЧЕБНИ КАРТИ ПО БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ”


Warning: Missing argument 2 for crp_taxonomy_relation() in /home/kuoe17s6/public_html/wp-content/plugins/custom-related-products-for-woocommerce/woocommerce-custom-related-products.php on line 36

Warning: Missing argument 2 for crp_taxonomy_relation() in /home/kuoe17s6/public_html/wp-content/plugins/custom-related-products-for-woocommerce/woocommerce-custom-related-products.php on line 36

Warning: Missing argument 2 for crp_filter_related_products() in /home/kuoe17s6/public_html/wp-content/plugins/custom-related-products-for-woocommerce/woocommerce-custom-related-products.php on line 160

Други продукти:

Бърз преглед

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Проект на учебен комплект за 5. клас

 • формат на учебника 20 х 28 см,
 • 112 с.
 • цена 7,20 лв.
 
 • формат на учебната тетрадка 16,5 х 23 см
 • 56 с.
 • цена 3 лв.
10.20лв. Поръчвам
Бърз преглед

БЪЛГАРИТЕ – АТЛАС

специално издание с в-к „Стандарт“ в четири части
цена: 24лв. за комплект
24.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Проект на учебeн комплект за 6. клас

 • фор­мат на учебника 21 х 28,5 см
 • обем 136 с.
 • це­на 7,20 лв.

 
 • фор­мат на учебната тетрадка 21х 28,5 см
 • обем 68 с. и 2 листа цвет­но при­ло­же­ние
 • це­на 3 лв.
10.20лв. Поръчвам
Бърз преглед

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Справочник и помагало за зрелостници <br>и кандидат-студенти – проф. дин Христо Матанов
 • формат 20,5 x 25,5 см
 • 384 с.
 • ISBN 954-9942-81-3
12.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

ПОДБРАНИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

цена на комплекта 120 лв.
 • формат 21 х 27,5 х 12,5 см
120.00лв. Поръчвам
Обратно горе