Навигация

Няма продукти в кошницата.

ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2018
ВОЙНАТА, МИРЪТ И БЪЛГАРИТЕ

Обратно на предишната страница
Описание

За продукта:

ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 г. насам. Изданието за 2018 г. e на тема ВОЙНАТА, МИРЪТ И БЪЛГАРИТЕ – І част. Статиите проследяват българското участие и приноси във важни исторически събития, белязали политическото и духовното развитие на европейските народи от Средновековието до втората половина на ХІХ в.

Темите на Календар 2018 г. са:

Корица: ЗА НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА И СТРУКТУРАТА НА ДРЕВ­ НИЯ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

1. МЕЧ, РАЛО, КРЪСТ (165–681 г. сл. Хр.)

2. ДРАМАТИЧНИЯТ VІІІ ВЕК – АРАБСКАТА ИНВАЗИЯ. ЕВРОПА НА РЪБА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО. БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС

3. БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ РИМ И КОНСТАНТИНОПОЛ

4. БЪЛГАРИЯ И ВИЗАНТИЯ ПРЕЗ X–XI ВЕК: СБЛЪ­ СЪК НА ТИТАНИ

5. БЪЛГАРИЯ И КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ

6. БОГОМИЛИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА РЕФОРМАЦИЯ

7. ТАТАРО-МОНГОЛСКАТА ДОМИНАЦИЯ В АЗИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИЗТОК И БЪЛГАРИТЕ (ХІІІ–ХІV В.)

8. ДРАМАТИЧНИЯТ СБЛЪСЪК – ТУРЦИТЕ СРЕЩУ ХРИСТИЯНСКИЯ СВЯТ (ХІ–ХІV В.)

9. ГЕРОИТЕ НА АНТИОСМАНСКАТА СЪПРОТИВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЮГОИЗТОК (ХV–ХVІ В.)

10. БЪЛГАРИТЕ В АНТИОСМАНСКИТЕ КОАЛИ­ ЦИИ ПРЕЗ XVII ВЕК. ВТОРО ТЪРНОВСКО, ЧИПРОВ­ СКО И КАРПОШОВО ВЪСТАНИЕ.

11. БЪЛГАРИТЕ В БОРБИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОСМАНСКО ИГО НА СЪСЕДНИТЕ БАЛКАНСКИ НАРОДИ – ХVІІ–ХІХ в. (до 1878 г. )

12. БЪЛГАРИ – ДУХОВНИ ВОДАЧИ НА ДРУГИ ХРИСТИЯНСКИ СТРАНИ И НАРОДИ

Гръб: КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ, СВЪРЗАНИ С БЪЛ­ ГАРСКАТА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА – 2018 г.

Автори са: проф. д-р Пламен Павлов – редактор на изданието, проф. дин Петър Ангелов, проф. дин Христо Матанов, проф. дбн Иван Танев, доц. д-р Александър Николов, доц. д-р Петър Голийски, ас. д-р Даниела Вичкова, ас. д-р Кръстьо Йрданов, д-р Християн Атанасов и Божидар Михайлов.

Календарът е луксозен, с размер 41/70 см, 14-листов, цветен, двуези- чен – на български и английски език, двустранно отпечатан, наситен с научна информация. Има възможност да носи самостоятелна реклама на фирми и учреждения за тираж от минимум 50 броя при предоста- вяне от страна на възложителя на лого (във формат CorelDraw или ве- кторно) и запазен фирмен цвят (по скала CMYK или Pantone), ако има. Изданието е представителен и стойностен протоколен подарък.

Цената на календара е 12,00 лв. с ДДС.Доставката на календара извън София е за сметка на възложителя.

Вашето решение за закупуване на ВЕЧЕН КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ 2018 има значение за подкрепа на духовното и националното възраж- дане на България.

Забележка: За поръчки, непотвърдени до 01.12.2017 г., не гарантира- ме изпълнение в срок до 31.12.2017 г.

Ревюта (0)

Отзиви

Все още няма отзиви

Публикувай първи отзив “ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2018
ВОЙНАТА, МИРЪТ И БЪЛГАРИТЕ”


Warning: Missing argument 2 for crp_taxonomy_relation() in /home/kuoe17s6/public_html/wp-content/plugins/custom-related-products-for-woocommerce/woocommerce-custom-related-products.php on line 36

Warning: Missing argument 2 for crp_taxonomy_relation() in /home/kuoe17s6/public_html/wp-content/plugins/custom-related-products-for-woocommerce/woocommerce-custom-related-products.php on line 36

Warning: Missing argument 2 for crp_filter_related_products() in /home/kuoe17s6/public_html/wp-content/plugins/custom-related-products-for-woocommerce/woocommerce-custom-related-products.php on line 160

Други продукти:

Бърз преглед

Вечен календар 2014
БЪЛГАРСКИ СВЕТИНИ И ПАМЕТНИ МЕСТА ПО СВЕТА

Вечният календар на българите е еже­год­но из­да­ние на ТАН­Г­РА Тан­Нак­Ра ОБ­ЩО­БЪЛ­ГАР­С­КА ФОН­ДА­ЦИЯ от 1997 г. на­сам. „Макар че понякога ликът на България се засенчва от облаци, тя може да бъде доволна от своята история. Първата българска...
6.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2017
ЧУЖДИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Календарът е луксозен, с размер 41/70 см, 14-листен, цветен, двуезичен – на български и английски език.
6.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

Вечен календар 2009
Българи – светци и духовни водачи на Европа

„Макар че понякога ликът на България се засенчва от облаци, тя може да бъде доволна от своята история. Първата българска държава є завещала славни спомени. Нейният величествен път се губи в мрака на далечни времена,...
6.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

Вечен календар 2011
Магията България

„Хубаво си, отечество мое! Не ще се никога нагледам на божествената хубост на твоята природа. Само твоят образ, мил и величествен, стои неизгладим в душата ми, която те люби, милува и слави. Малко ли пъти...
6.00лв. Поръчвам
Бърз преглед

Вечен календар 2016
Приятели на България по света

Календарът е луксозен, с размер 41/70 см, 14-листен, цветен, двуезичен – на български и английски език.
6.00лв. Поръчвам
Обратно горе