ЗА ВЪПРОСИ И ПОРЪЧКИ
(02) 986 44 19

ВЕЧЕН КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ

ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 г. насам.

Изданието за 2019 година e на тема БЪЛГАРСКИЯТ ХХ ВЕК.
Представена е вътрешната, външната и икономическата политика на България през ХХ век.

При древ­ни­те бъл­га­ри иде­я­та за вре­ме­то е въплътена в 12-го­диш­ния слън­чев цик­лов ка­лен­дар, в кой­то съз­вез­ди­я­та но­сят име­на на жи­вот­ни. Фак­тът, че при ид­ва­не­то си в Ев­ро­па през 165 г. на­ши­те пред­ци да­ти­рат съ­би­ти­я­та по свой ка­лен­дар, ги пос­та­вя сред аван­гар­д­ни­те пред­с­та­ви­те­ли на народите от епохата на Ве­ли­ко­то пре­се­ле­ние.

ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2020, БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА
ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 г. насам. ...
12,00 лв.
ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2019, БЪЛГАРСКИЯТ XX ВЕК
ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 г. насам. ...
12,00 лв.
ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2018, ВОЙНАТА, МИРЪТ И БЪЛГАРИТЕ
За продукта: ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 г. ...
12,00 лв.
ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2017, ЧУЖДИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
За продукта: ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 ...
12,00 лв.
ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2016, ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ ПО СВЕТА
За продукта: ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 ...
6,00 лв.
ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2014, БЪЛГАРСКИ СВЕТИНИ И ПАМЕТНИ МЕСТА ПО СВЕТА
За продукта: Вечният календар на българите  е еже­год­но из­да­ние на ТАН­Г­РА ...
6,00 лв.
ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2011, МАГИЯТА БЪЛГАРИЯ
За продукта: „Хубаво си, отечество мое! Не ще се никога нагледам на божествената хубост на твоята природа. ...
6,00 лв.

Темите на Календар 2019г.

Корица: ЗА ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ

1. В НАВЕЧЕРИЕТО – КРАЯТ НА XIX в.
2. НЕЗАВИСИМОСТТА (1900–1910)
3. ВОЙНИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ (1912–1918) И НАЧАЛО НА 100-ГОДИШНАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА В БЪЛГАРИЯ
4. МЪКИТЕ НА СЛЕДВОЕННОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (1919–1929)
5. В НАВЕЧЕРИЕТО НА НОВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1930–1940)
6. В ПЛАМЪЦИТЕ НА ГОЛЯМАТА ВОЙНА - БЪЛГАРСКАТА ГОЛГОТА (1941–1944)
7. СЛЕДВОЕННИ ПОЛИТИЧЕСКИ БИТКИ И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (1945–1950)
8. ОТ РАЛОТО И СЪРПА КЪМ ЧЕРНАТА МЕТАЛУРГИЯ И МАШИНОСТРОЕНЕТО (1950–1960)
9. БЪЛГАРСКАТА ЕЛЕКТРОНИКА В СЪСТЕЗАНИЕ СЪС СВЕТА (1960–1970)
10. РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДОВЕТЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА (1970–1980)
11. СРЕД 30-ТЕ НАЙ-РАЗВИТИ ИНДУСТРИАЛНИ СТРАНИ В СВЕТА (1980–1990)
12. БЪЛГАРИТЕ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

Автори са: проф. д-р Искра Баева – редактор на изданието, проф. д-р Динко Динков, проф. дин Димитър Саздов, проф. д-р Евгения Калинова, проф. дфн. д-р ист. Нако Стефанов, д-р Елена Алекова и Димитър М. Димитров

Календарът е луксозен, с размер 41/70 см, 14-листен, цветен, двуезичен – на български и английски език, двустранно наситен с научна информация. Има възможност да носи самостоятелна реклама на фирми и учреждения за тираж от минимум 50 броя, при предоставяне от страна на Възложителя на лого (във формат CorelDraw или векторно) и запазен фирмен цвят (по скала CMYK или Pantone), ако има.

Изданието е представителен и стойностен протоколен подарък.

Цената на календара е 12,00 лв. с ДДС
Доставката на календара извън София е за сметка на Възложителя.

Вашето решение за закупуване на ВЕЧЕН КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ 2019 има значение за подкрепа на духовното
и националното възраждане на България.

Забележка: За поръчки, непотвърдени до 01.12.2018 г., не гарантираме изпълнение в срок до 31.12.2018 г.

1997 ЗА КАЛЕНДАРА НА БЪЛГАРИТЕ (ИЗЧЕРПАН)

1998 КОСМИЧЕСКАТА КОСТЕНУРКА (ИЗЧЕРПАН)

1999 ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИТЕ (ИЗЧЕРПАН)

2000 БЪЛГАРИТЕ И ХРИСТИЯНСТВОТО (6 ЛВ.)

2001 БЪЛГАРИТЕ И СВЕТЪТ (6 ЛВ.)

2002 КАЛЕНДАР И ВРЕМЕ (6 ЛВ.)

2003 БЪЛГАРИТЕ – ПРИНОСИ В НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ (6 ЛВ.)

2004 КНИЖОВНОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ (6 ЛВ.)

2005 БЪЛГАРИТЕ И ИЗКУСТВОТО НА ВОЙНАТА – ПЪРВА ЧАСТ (6 ЛВ.)

2006 БЪЛГАРИТЕ И ИЗКУСТВОТО НА ВОЙНАТА – ВТОРА ЧАСТ (6 ЛВ.)

2007 БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА – СРЕЩИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (6 ЛВ.)

2008 БЪЛГАРИЯ В СТАРИТЕ КАРТИ (6 ЛВ.)

2009 БЪЛГАРИ – СВЕТЦИ И ДУХОВНИ ВОДАЧИ (6 ЛВ.)

2010 БЪЛГАРИТЕ – АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ ТРАДИЦИИ (6 ЛВ.)

2011 МАГИЯТА БЪЛГАРИЯ (6 ЛВ.)

2012 БЪЛГАРСКИЯТ ДЪРЖАВЕН И КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН. БЪЛГАРИТЕ В КАРТИ (ДО XIV ВЕК) (6 ЛВ.)

2013 БЪЛГАРСКИ СВЕТИНИ И ПАМЕТНИ МЕСТА ПО СВЕТА – ПЪРВА ЧАСТ (6 ЛВ.)

2014 БЪЛГАРСКИ СВЕТИНИ И ПАМЕТНИ МЕСТА ПО СВЕТА – ВТОРА ЧАСТ (6 ЛВ.)

2015 СВЕТЪТ НА БЪЛГАРКАТА И БЪЛГАРКАТА В СВЕТА (6 ЛВ.)

2016 ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ ПО СВЕТА (6 ЛВ.)

2017 ЧУЖДИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ (6 ЛВ.)

2018 ВОЙНАТА, МИРЪТ И БЪЛГАРИТЕ (12 ЛВ.)

2019 БЪЛГАРСКИЯТ XX ВЕК (12 лв.)

Сравнение на продукти
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Нашият онлайн магазин използва "Бисквитки". Научете повече за нaшите Политика за поверителност и Политика на Бисквитки