ЗА ВЪПРОСИ И ПОРЪЧКИ
0879 53 66 30

ВЕЧЕН КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ

ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 г. насам.

Изданието за 2019 година e на тема БЪЛГАРСКИЯТ ХХ ВЕК.
Представена е вътрешната, външната и икономическата политика на България през ХХ век.

При древ­ни­те бъл­га­ри иде­я­та за вре­ме­то е въплътена в 12-го­диш­ния слън­чев цик­лов ка­лен­дар, в кой­то съз­вез­ди­я­та но­сят име­на на жи­вот­ни. Фак­тът, че при ид­ва­не­то си в Ев­ро­па през 165 г. на­ши­те пред­ци да­ти­рат съ­би­ти­я­та по свой ка­лен­дар, ги пос­та­вя сред аван­гар­д­ни­те пред­с­та­ви­те­ли на народите от епохата на Ве­ли­ко­то пре­се­ле­ние.

ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2020, БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА
ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 г. насам. ...
12,00 лв.
ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2019, БЪЛГАРСКИЯТ XX ВЕК
ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 г. насам. ...
6,00 лв.
ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2018, ВОЙНАТА, МИРЪТ И БЪЛГАРИТЕ
ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 г. насам. ...
6,00 лв.
ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2017, ЧУЖДИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 година насам. ...
6,00 лв.
ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2016, ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ ПО СВЕТА
ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ от 1997 година насам. ...
6,00 лв.
ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2014, БЪЛГАРСКИ СВЕТИНИ И ПАМЕТНИ МЕСТА ПО СВЕТА
Вечният календар на българите  е еже­год­но из­да­ние на ТАН­Г­РА Тан­Нак­Ра ...
6,00 лв.
ВЕЧЕН КАЛЕНДАР 2011, МАГИЯТА БЪЛГАРИЯ
„Хубаво си, отечество мое! Не ще се никога нагледам на божествената хубост на твоята природа. Само твоят ...
6,00 лв.

Темите на Календар 2019г.

Корица: ЗА ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ

1. В НАВЕЧЕРИЕТО – КРАЯТ НА XIX в.
2. НЕЗАВИСИМОСТТА (1900–1910)
3. ВОЙНИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ (1912–1918) И НАЧАЛО НА 100-ГОДИШНАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА В БЪЛГАРИЯ
4. МЪКИТЕ НА СЛЕДВОЕННОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (1919–1929)
5. В НАВЕЧЕРИЕТО НА НОВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1930–1940)
6. В ПЛАМЪЦИТЕ НА ГОЛЯМАТА ВОЙНА - БЪЛГАРСКАТА ГОЛГОТА (1941–1944)
7. СЛЕДВОЕННИ ПОЛИТИЧЕСКИ БИТКИ И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (1945–1950)
8. ОТ РАЛОТО И СЪРПА КЪМ ЧЕРНАТА МЕТАЛУРГИЯ И МАШИНОСТРОЕНЕТО (1950–1960)
9. БЪЛГАРСКАТА ЕЛЕКТРОНИКА В СЪСТЕЗАНИЕ СЪС СВЕТА (1960–1970)
10. РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДОВЕТЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА (1970–1980)
11. СРЕД 30-ТЕ НАЙ-РАЗВИТИ ИНДУСТРИАЛНИ СТРАНИ В СВЕТА (1980–1990)
12. БЪЛГАРИТЕ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

Автори са: проф. д-р Искра Баева – редактор на изданието, проф. д-р Динко Динков, проф. дин Димитър Саздов, проф. д-р Евгения Калинова, проф. дфн. д-р ист. Нако Стефанов, д-р Елена Алекова и Димитър М. Димитров

Календарът е луксозен, с размер 41/70 см, 14-листен, цветен, двуезичен – на български и английски език, двустранно наситен с научна информация. Има възможност да носи самостоятелна реклама на фирми и учреждения за тираж от минимум 50 броя, при предоставяне от страна на Възложителя на лого (във формат CorelDraw или векторно) и запазен фирмен цвят (по скала CMYK или Pantone), ако има.

Изданието е представителен и стойностен протоколен подарък.

Цената на календара е 12,00 лв. с ДДС
Доставката на календара извън София е за сметка на Възложителя.

Вашето решение за закупуване на ВЕЧЕН КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ 2019 има значение за подкрепа на духовното
и националното възраждане на България.

Забележка: За поръчки, непотвърдени до 01.12.2018 г., не гарантираме изпълнение в срок до 31.12.2018 г.

1997 ЗА КАЛЕНДАРА НА БЪЛГАРИТЕ (ИЗЧЕРПАН)

1998 КОСМИЧЕСКАТА КОСТЕНУРКА (ИЗЧЕРПАН)

1999 ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИТЕ (ИЗЧЕРПАН)

2000 БЪЛГАРИТЕ И ХРИСТИЯНСТВОТО (6 ЛВ.)

2001 БЪЛГАРИТЕ И СВЕТЪТ (6 ЛВ.)

2002 КАЛЕНДАР И ВРЕМЕ (6 ЛВ.)

2003 БЪЛГАРИТЕ – ПРИНОСИ В НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ (6 ЛВ.)

2004 КНИЖОВНОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ (6 ЛВ.)

2005 БЪЛГАРИТЕ И ИЗКУСТВОТО НА ВОЙНАТА – ПЪРВА ЧАСТ (6 ЛВ.)

2006 БЪЛГАРИТЕ И ИЗКУСТВОТО НА ВОЙНАТА – ВТОРА ЧАСТ (6 ЛВ.)

2007 БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА – СРЕЩИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (6 ЛВ.)

2008 БЪЛГАРИЯ В СТАРИТЕ КАРТИ (6 ЛВ.)

2009 БЪЛГАРИ – СВЕТЦИ И ДУХОВНИ ВОДАЧИ (6 ЛВ.)

2010 БЪЛГАРИТЕ – АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ ТРАДИЦИИ (6 ЛВ.)

2011 МАГИЯТА БЪЛГАРИЯ (6 ЛВ.)

2012 БЪЛГАРСКИЯТ ДЪРЖАВЕН И КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН. БЪЛГАРИТЕ В КАРТИ (ДО XIV ВЕК) (6 ЛВ.)

2013 БЪЛГАРСКИ СВЕТИНИ И ПАМЕТНИ МЕСТА ПО СВЕТА – ПЪРВА ЧАСТ (6 ЛВ.)

2014 БЪЛГАРСКИ СВЕТИНИ И ПАМЕТНИ МЕСТА ПО СВЕТА – ВТОРА ЧАСТ (6 ЛВ.)

2015 СВЕТЪТ НА БЪЛГАРКАТА И БЪЛГАРКАТА В СВЕТА (6 ЛВ.)

2016 ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ ПО СВЕТА (6 ЛВ.)

2017 ЧУЖДИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ (6 ЛВ.)

2018 ВОЙНАТА, МИРЪТ И БЪЛГАРИТЕ (12 ЛВ.)

2019 БЪЛГАРСКИЯТ XX ВЕК (12 лв.)

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва "Бисквитки". Научете повече за нaшите Политика за поверителност и Политика на Бисквитки