ЗА ВЪПРОСИ И ПОРЪЧКИ
0879 53 66 30

АТЛАС - БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В ЕВРОПЕЙСКАТА КАРТОГРАФСКА ТРАДИЦИЯ (III­–XIX В.)

АТЛАС - БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В ЕВРОПЕЙСКАТА КАРТОГРАФСКА ТРАДИЦИЯ (III­–XIX В.)

Категория: КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ SKU:
Моля, първо изберете разновидност.
120,00 лв. В наличност
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност

Българи, да си помагаме...

Резюме на книгата "Исторически атлас: Българските земи в европейската картографска традиция (III­–XIX в.)"

Уни­кал­но из­да­ние, ре­а­ли­зи­ра­ло меч­та­та на по­ко­ле­ния бъл­гар­-с­ки ис­то­ри­ци. Чрез 175  кар­ти и до­пъл­ва­щи ги илюс­т­ра­ции е по­ка­зан пог­ле­дът на ста­ра­та ев­ро­пейс­ка кар­тог­ра­фия вър­ху зе­ми­те на ду­нав­с­ки­те бъл­га­ри от Сред­но­ве­ко­ви­е­то до Но­во­то вре­ме. Ат­ла­сът е дву­е­зи­чен (на бъл­гар­с­ки и ан­г­лийс­ки), ко­е­то пре­дос­та­вя въз­мож­ност на чуж­дес­т­ран­ни уче­ни, сту­ден­ти, жур­на­лис­ти, по­ли­то­ло­зи, дип­ло­ма­ти и др. да се за­поз­на­ят с бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия и с ро­ля­та и мяс­то­то на бъл­га­ри­те и Бъл­га­рия в из­г­раж­да­не­то на ев­ро­пейс­ка­та ци­ви­ли­за­ция.

Книгата е номинирана за наградата „Хр. Г. Данов“ в категория „Хуманитаристика“, 13 юни 2008 г.

НАГ­РА­ДА „БРОН­ЗОВ ЛЪВ“ - Из­да­ни­е­то по­лу­чи наг­ра­да­та БРОН­ЗОВ ЛЪВ за 2008 г., при­съ­де­на от Асо­ци­а­ция „Бъл­гар­с­ка кни­га“ и Ака­де­мия „Бъл­гар­с­ка кни­га“ за цялос­т­на ре­а­ли­за­ция на из­да­тел­с­кия про­ект.

  • Паралелен текст на български и английски език
  • формат: 23,5 х 33,5 см.
  • Брой страници: 586
  • 175 цветни карти
  • Пълноцветно издание
  • Твърда подвързия
  • Индивидуално пакетиране
  • ISBN 978-954-378-023-5
Грамота

 

 
 
diplom_2008

 

Br_lav_pat

Съдържание на книгата "Исторически атлас: Българските земи в европейската картографска традиция (III­–XIX в.)"

Автори на книгата "Исторически атлас: Българските земи в европейската картографска традиция (III­–XIX в.)"

Награди на книгата "Исторически атлас: Българските земи в европейската картографска традиция (III­–XIX в.)"

АТЛАС - БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В ЕВРОПЕЙСКАТА КАРТОГРАФСКА  ТРАДИЦИЯ (III­–XIX В.)

АТЛАС - БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В ЕВРОПЕЙСКАТА КАРТОГРАФСКА ТРАДИЦИЯ (III­–XIX В.)

120,00 лв. В наличност
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност
АТЛАС - БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В ЕВРОПЕЙСКАТА КАРТОГРАФСКА  ТРАДИЦИЯ (III­–XIX В.)
АТЛАС - БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В ЕВРОПЕЙСКАТА КАРТОГРАФСКА ТРАДИЦИЯ (III­–XIX В.)
Atlas –THE BULGARIAN LANDS IN THE EUROPEAN CARTOGRAPHIC TRADITION (3rd­–19th CENTURIES) Уни­кал­но из­да­ние, ре­а­ли­зи­ра­ло меч­та­та на по­ко­ле­н
2018-11-18T13:14:03+02:00
120.00 120.00 BGN 1
3500 3500 KGM
() 120.00 BGN КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ In Stock N/A
Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва "Бисквитки". Научете повече за нaшите Политика за поверителност и Политика на Бисквитки