Меню
Меню
България - географски атлас | Bulgaria - Geographic Atlas
Книгата „България - географски атлас | Bulgaria - Geographic Atlas“

България - географски атлас | Bulgaria - Geographic Atlas

Книгата „България - географски атлас | Bulgaria - Geographic Atlas“ е съвместно издание на Географския институт при Българската академия на науките и ТАНГРА ТанНакРа ИК. Атласът съдържа повече от 130 карти, пояснителни текстове и богат илюстративен материал, предлагащи информация за природата (релеф, климат, води, почви, растителност и животински свят), демографското развитие, селищната мрежа, стопанството, туристическите ресурси и опазването на природната среда на България.

Книгата „България - географски атлас | Bulgaria - Geographic Atlas“ е първото двуезично – на български и английски език – издание от този вид и е единствена по рода си след 1973 г. Атласът е предназначен за широк кръг ползватели от страната и чужбина.

  • Издание: богато илюстрирано, луксозно, пълноцветно издание
  • Език: паралелен текст на български и английски език
  • Корици: твърди корици
  • Размери: 29 x 32 см
  • Страници: 220 стр.
  • Пакетиране: индивидуално пакетиране
  • Автори: авторски колектив
  • Издателство: ТАНГРА ТанНакРа

* Колекционерско издание с цена по-висока от коричната.

Моля, първо изберете разновидност.
120,00 лв. В наличност
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност
В наличност

България и Македония. История и политика. Втора част

Безплатна доставка за всички поръчки на стойност над 99 лв. | Онлайн книжарница ТАНГРАБезплатна доставка

Безплатна доставка за всички поръчки на стойност над 150 лв. и фиксирана цена на доставката от 6 лв. за всички останали поръчки (на територията на Република България).

Можете да заплатите Вашата поръчка по банков път или с наложен платеж (пощенски паричен превод) | Онлайн книжарница ТАНГРАБързи и сигурни плащания

Вие избирате как да заплатите Вашата поръчка - по банков път или с наложен платеж (пощенски паричен превод).

14 дни право на връщане | Онлайн книжарница ТАНГРА14 дни право на връщане

Можете да върнете закупения от Вас продукт до 14 дни от датата на доставка. Продуктът трябва да бъде със запазен търговски вид.

Съдържание на книгата „България - географски атлас | Bulgaria - Geographic Atlas“

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ

1. Страни членки на Европейския съюз и НАТО Автор: Борис Колев / 40

2. Територия и граници на Българската Екзархия по География на България, 2002, с изменения; текст: Борис Колев / 41

3. Граници на България съгласно Цариградската конференция по География на България, 2002, с изменения; текст: Борис Колев / 43

4. Граници на България съгласно Санстефанския договор и Берлинския конгрес по География на България, 2002, с изменения; текст: Борис Колев / 43

5. Територии, откъснати от България според Букурещкия и Ньойския договор по География на България, 2002, с изменения; текст: Борис Колев / 45

6. Съвременни държавни граници на Република България по География на България, 2002, с допълнения; текст: Борис Колев / 46

7. Административно-териториално деление (2007) текст: Борис Колев / 48

I. ГЕОЛОГИЯ, РЕЛЕФ

I. 1. Хипсометрична карта по Атлас на НРБ, 1973, текст: Митко Стоянов / 53

I. 2. Геоложки строеж Автори: Цанко Цанков, Юлия Крумова (по данни от геоложката карта на България М 1:500 000, 1989 г. и др.); текст: Тодор Николов, Цанко Цанков / 54

I. 3. Находища на руди и промишлени минерали по П. Драгов, География на България, 2002, с допълнения; текст: Тодор Николов, Цанко Цанков / 57

I. 4. Горивни полезни изкопаеми по П. Драгов, География на България, 2002, с допълнения; текст: Тодор Николов, Цанко Цанков / 59

I. 5. Хоризонтални движения на земната кора по V. Kotzev et al., География на България, 2002; текст: Тодор Николов, Цанко Цанков / 61

I. 6. Вертикални движения на земната кора по Н. Георгиев, География на България, 2002; текст: Тодор Николов, Цанко Цанков / 61

I. 7. Карст, карстови извори и пещери по Вл. Попов, География на България, 2002, с допълнения; текст: Петър Петров / 62

I. 8. Геоморфоложки области и подобласти по География на България, 2002, с изменения; текст: Митко Стоянов / 63

II. КЛИМАТ

II. 1. Барични центрове и пътища на циклони Автор: Стефан Велев / 67

II. 2. Радиационен баланс (1961–1990) Автор: Стефан Велев / 67

II. 3. Среден годишен хелиоенергиен потенциал Автори: Антон Филипов, Зоя Матеева; текст: Зоя Матеева / 68

II. 4. UV-индекс през януари Автор: Зоя Матеева / 69

II. 5. UV-индекс през юли Автор: Зоя Матеева / 70

II. 6. Средна температура на въздуха – януари (1976–2005) Автор: Стефан Велев / 71

II. 7. Средна температура на въздуха – юли (1976–2005) Автор: Стефан Велев / 73

II. 8. Средна годишна температура на въздуха (1976–2005) Автор: Стeфан Велев / 73

II. 9. Годишна сума на валежите (1976–2005) Автор: Стeфан Велев / 74

II. 10. Сума на валежите през пролетта – март, април, май (1976–2005) Автор: Стeфан Велев / 75

II. 11. Сума на валежите през лятото – юни, юли, август (1976–2005) Автор: Стeфан Велев / 75

II. 12. Сума на валежите през есента – септември, октомври, ноември (1976–2005) Автор: Стeфан Велев / 77

II. 13. Сума на валежите през зимата – декември, януари, февруари (1976–2005) Автор: Стeфан Велев / 77

II. 14. Преобладаващ вятър – януари Автор: Стeфан Велев / 79

II. 15. Преобладаващ вятър – юли Автор: Стeфан Велев / 79

II. 16. Среден годишен ветроенергиен потенциал Автори: Зоя Матеева, Антон Филипов; текст: Зоя Матеева / 80

II. 17. Температурна сума за активния вегетационен период (1976–2005) Автор: Стeфан Велев / 81

II. 18. Разлика между валежите и изпаряемостта – лято (1976–2005) Автор: Стeфан Велев / 83

II. 19. Разлика между годишната сума на валежите и изпаряемостта (1976–2005) Автор: Стeфан Велев / 83

II. 20. Агроклиматични ресурси Автор: Стeфан Велев / 84

II. 21. Термичен комфорт на човека през януари Автор: Зоя Матеева / 85

II. 22. Термичен комфорт на човека през юли Автор: Зоя Матеева / 86

II. 23. Честота на валежите от град (май–август) Автор: Марияна Николова / 87

II. 24. Регистрирани случаи на смерч (1900–2007) Автор: Марияна Николова / 88

II. 25. Климатични области и райони Автор: Стефан Велев / 89

III. ВОДИ

III. 1. Главен вододел и основни речни системи Автори: Мaрин Генев, Мaриaн Върбанов / 93

III. 2. Гъстота на речната мрежа Автори: Мaрин Генев, Мaриaн Върбанов / 95

III. 3. Среден многогодишен отток на реките по М. Йорданова, География на България, 2002, с изменения; текст: Марин Генев / 95

III. 4. Вътрешногодишно разпределение на речния отток (1961–1990) Автори: Мaрин Генев, Мaриaн Върбанов / 97

III. 5. Реки със сходни колебания на речния отток Автор: Мaрин Генев / 99

III. 6. Температурен режим на речните води (1961–1990) Автор: Цвятка Карагьозова / 99

III. 7. Ледови режим на реките Автор: Цвятка Карагьозова / 101

III. 8. Модул на твърдия отток (MR) Автор: Цвятка Карагьозова / 101

III. 9. Типове подземни води по Т. Кехайов, География на България, 2002, текст: Мaриaн Върбанов / 103

III. 10. Потенциал на подземните води по Т. Кехайов, География на България, 2002, текст: Мариaн Върбанов / 103

III. 11. Минерални води Автор: Мариaн Върбанов / 105

III. 12. Минерализация и химичен състав на реките Автор: Мариaн Върбанов / 106

III. 13. Влажни зони Автор: Георги Железов / 109

III. 14. Обем и предназначение на язовирите Автор: Юлия Крумова; текст: Марин Генев / 111

III. 15. Хидроложки области и подобласти по М. Йорданова, География на България, 2002; текст: Марин Генев / 113

IV. ПОЧВИ, РАСТИТЕЛНОСТ И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ

IV. 1. Почви и почвени комбинации по височинни пояси Автор: Нино Нинов / 117

IV. 2. Растителност Автор: Георги Железов / 119

IV. 3. Животински свят Автор: Георги Железов / 121

V. НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ

V. 1. Гъстота на населението Автор: Чавдар Младенов / 125

V. 2. Карта на вероизповеданията в европейската част на Османската империя според Цариградската конференция (1876 г.) / 126

V. 3. Градско и селско население Автор: Чавдар Младенов / 129

V. 4. Раждаемост на населението (2000–2005) Автор: Чавдар Младенов / 130

V. 5. Смъртност на населението (2000–2005) Автор: Чавдар Младенов / 133

V. 6. Естествен прираст на населението (2000–2005) Автор: Чавдар Младенов / 134

V. 7. Механичен прираст на населението (2000–2005) Автор: Чавдар Младенов / 137

V. 8. Средна възраст на населението Автор: Чавдар Младенов / 138

V. 9. Икономическа активност на населението (2005) Автор: Маргарита Илиева / 140

V. 10. Коефициент на заетост (%, 2005) Автор: Маргарита Илиева / 141

V. 11. Коефициент на безработица (%, 2005) Автор: Маргарита Илиева / 143

V. 12. Гъстота на селищната мрежа (2001) Автор: Чавдар Младенов / 145

V. 13. Агломерации и оси на урбанизация Автор: Чавдар Младенов / 146

VI. СТОПАНСТВО

VI. 1. Брутна добавена стойност по икономически сектори Автор: Атанас Атанасов / 151

VI. 2. Брутен вътрешен продукт на човек от населението (лева, 2004) Автор: Атанас Атанасов / 151

VI. 3. Използвана земеделска площ (2006) Автор: Маргарита Илиева / 152

VI. 4. Дял на обработваемата земя от площта на областта (2006) Автор: Маргарита Илиева / 153

VI. 5. Дял на обработваемата земя от използваната земеделска площ на областта (2006) Автор: Маргарита Илиева / 153

VI. 6. Площ на зърнени култури (2006) Автор: Маргарита Илиева / 155

VI. 7. Площ на технически култури (2006) Автор: Маргарита Илиева / 156

VI. 8. Площ на зеленчуци, картофи и цветя (2006) Автор: Маргарита Илиева / 157

VI. 9. Площ на трайни насаждения (2006) Автор: Маргарита Илиева / 157

VI. 10. Животновъдство (2003) Автор: Маргарита Илиева / 159

VI. 11. Държавни лесничейства и дивечовъдни стопанства Автор: Илия Копралев / 161

VI. 12. Предприятия от нефинансовия сектор по райони за планиране (2005) Автор: Атанас Атанасов / 163

VI. 13. Дълготрайни материални активи по райони за планиране (2005) Автор: Атанас Атанасов / 163

VI. 14. Електроцентрали и електропреносна мрежа Автор: Борис Колев / 164

VI. 15. Металургия и производство на метални изделия, без машини и съоръжения (2007) Автор: Александра Равначка / 165

VI. 16. Химическа промишленост Автор: Александра Равначка / 166

VI. 17. Пътна и железопътна мрежа Автор: Атанас Атанасов / 169

VI. 18. Газопроводи и газоразпределителни региони Автор: Борис Колев / 170

VI. 19. Пречиствателни станции и язовири за водоснабдяване Автор: Мариaн Върбанов / 171

VI. 20. Университетски центрове Автор: Илия Копралев / 173

VI. 21. Брой легла и териториална структура на болничната мрежа Автор: Илия Копралев / 174

VI. 22. Териториална структура на митническата администрация Автор: Илия Копралев / 175

VI. 23. Райони за планиране съгласно Закона за регионалното развитие (2004) Автор: Атанас Атанасов / 177

VI. 24. Райони за планиране (NUTS II) – Евростат (2008) Автор: Атанас Атанасов / 177

VII. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ

VII. 1. Посещения на чуждестранни туристи в България (2006) Автор: Атанас Атанасов / 180

VII. 2. Посещения на български туристи в чужбина (2006) Автор: Атанас Атанасов / 181

VII. 3. Курорти и курортни селища Автор: Илия Копралев / 182

VII. 4. Исторически, архитектурни и археологически резервати и обекти Автор: Илия Копралев / 185

VII. 5. Национални, регионални и общински музеи Автор: Илия Копралев / 186

VII. 6. Манастири Автор: Васил Николов / 189

VII. 7. Скални забележителности и водопади Автори: Георги Железов, Петър Петров / 190

VIII. ОКОЛНА СРЕДА

VIII. 1. Индустриално замърсяване на въздуха Автор: Стоян Недков / 194

VIII. 2. Климатични условия за самоочистване на атмосферата в областните градове Автор: Зоя Матеева / 195

VIII. 3. Съдържание на озон в атмосферата над България (1979–2004) Автор: Петър Ножаров / 197

VIII. 4. Съдържание на озон в атмосферата над България (2000–2004) Автор: Петър Ножаров / 197

VIII. 5. Качество на повърхностните води (2000) Автор: Стоян Недков / 199

VIII. 6. Качество на повърхностните води (2004) Автор: Стоян Недков / 199

VIII. 7. Замърсяване с мед на речните води и речните наноси Автори: Цветан Коцев, Марияна Николова, Марк Маклин, Пол Брюър, Греъм Бърд, Михаил Моллов / 201

VIII. 8. Замърсяване с цинк на речните води и речните наноси Автори: Цветан Коцев, Марияна Николова, Марк Маклин, Пол Брюър, Греъм Бърд, Михаил Моллов / 202

VIII. 9. Замърсяване с арсен на речните води и речните наноси Автори: Цветан Коцев, Марияна Николова, Марк Маклин, Пол Брюър, Греъм Бърд, Михаил Моллов / 202

VIII. 10. Замърсяване с кадмий на речните води и речните наноси Автори: Цветан Коцев, Марияна Николова, Марк Маклин, Пол Брюър, Греъм Бърд, Михаил Моллов / 203

VIII. 11. Замърсяване с олово на речните води и речните наноси Автори: Цветан Коцев, Марияна Николова, Марк Маклин, Пол Брюър, Греъм Бърд, Михаил Моллов / 203

VIII. 12. Замърсяване на почвите с тежки метали по речни басейни Автори: Цветан Коцев, Николай Пишманов / 204

VIII. 13. Инсталации за третиране на отпадъци Автор: Цветомир Калчев / 205

VIII. 14. Предложение за регионални депа за битови отпадъци
Автор: Цветомир Калчев / 207

VIII. 15. Заболеваемост на населението по области Автор: Зоя Матеева / 207

VIII. 16. Техногенни изменения на релефа
Автор: Владимир Власков / 209

VIII. 17. Защитени територии Автор: Румяна Вацева / 210

Творчески колектив на книгата „България - географски атлас | Bulgaria - Geographic Atlas“

Книгата „България - географски атлас | Bulgaria - Geographic Atlas“ е съвместно издание на Географския институт при БАН и ТАНГРА ТанНакРа ИК. Посвещава се на 60-годишнината от създаването на Географския институт при Българската академия на науките.

Автори: н.с. ІІ ст. Александра Равначка, доц. д-р Антон Филипов, ст.н.с. ІІ ст. д-р Атанас Атанасов, ст.н.с. I ст. д-р Борис Колев, Васил Николов, н.с. I ст. Владимир Власков, ст.н.с. ІІ ст. д-р Георги Железов; д-р Греъм Бърд, ст.н.с. ІІ ст. д-р Зоя Матеева, ст.н.с. ІІ ст. д-р Илия Копралев, ст.н.с. ІІ ст. д-р Маргарита Илиева, ст.н.с. ІІ ст. д-р Мариан Върбанов, ст.н.с. I ст. дтн инж. Марин Генев, ст.н.с. ІІ ст. д-р Марияна Николова, проф. Марк Маклин, Митко Стоянов, инж. Михаил Моллов, инж. Николай Пишманов, проф. д-р Нино Нинов, н.с. I ст. д-р Петър Ножаров, ст.н.с. ІІ ст. д-р Петър Петров, д-р Пол Брюър, ст.н.с. ІІ ст. д-р Румяна Вацева, ст.н.с. ІІ ст. д-р Стефан Велев, ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Недков, акад. Тодор Николов, проф. дгмн Цанко Цанков, н.с. I ст. д-р Цветан Коцев, инж.-маг. Цветомир Калчев, ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Цвятка Карагьозова, ст.н.с. I ст. д-р Чавдар Младенов, н.с. I ст. Юлия Крумова

Картография и дизайн на картите: н.с. I ст. Юлия Крумова

Редактор (български текст): Адриана Момчилова

Превод на английски език: Адриана Момчилова

Графичен дизайн: Петър Добрев

Снимките са предоставени от: Валентин Почекански, Георги Манев, Георги Петрушев, Емил Гачев, З. Недялков, Зорница Чолакова, Красимир Стоянов, Михаил Моллов, Николай Генов, Неделчо Кадиев, Нино Нинов, Николай Цанков, Петър Добрев, Петко Колев, Петър Мутафов, Светозар Кръстев, Трифон Даалиев, Фотоархив ТАНГРА ТанНакРа ИК, Христо Иванов, Цветан Коцев, Юлия Крумова, Яна Балканова

Детайли за книгата „България - географски атлас | Bulgaria - Geographic Atlas“

Име на книгата: „България - географски атлас | Bulgaria - Geographic Atlas“

ISBN: 978-954-378-060-0

Автори: авторски колектив

Издателство: ТАНГРА ТанНакРа

Година: 2010 год.

Издание: богато илюстрирано, луксозно, пълноцветно издание

Език: паралелен текст на български и английски език

Корици: твърди корици

Размери: 29 x 32 см

Страници: 220 стр.

Тегло: 1.900 кг

Пакетиране: индивидуално

България - географски атлас | Bulgaria - Geographic Atlas

България - географски атлас | Bulgaria - Geographic Atlas

120,00 лв. В наличност
Стара цена:
Спестяваш:
В наличност
Няма наличност
Сравнение на продукти

Сайтът на онлайн книжарница ТАНГРА използва „бисквитки“. Това са са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра ви и се съхраняват на вашето устройство (компютър, лаптоп, телефон, таблет и др.). Използваме ги, за да осигурим нормалната работа на сайта, за да съхраняваме информация за вашите предпочитания, за да ви предложим персонализирано съдържание и реклами, за да можете да използвате функционалности и услуги, предлагани от нашите партньори, за да анализираме посещенията (трафика) на сайта ни и др.

Натиснете бутона „Приемам всички бисквитки“, за да разрешите използването на всички бисквитки, или използвайте бутона „Нacтpoйки на бисквитките“, за да зададете вашите предпочитания.

Научете повече за използваните от нас „бисквитки“ в Политиката ни за поверителност и Политиката ни за използване на „бисквитки“.