Меню
Меню
Мадарският релеф – код и съдържание
Книгата „Мадарският релеф – код и съдържание“
НОВО

Мадарският релеф – код и съдържание

Монографията „Мадарският релеф – код и съдържание“ с автор българският изкуствовед д-р Александър Алексиев – Хофарт изследва генезиса на древнобългарската култура и изкуство в контекста на историческата реализация на българския етнос.

Книгата е организирана върху основните тези, защитени в дисертационния труд на автора – „Конникът в древната българска култура“ (НБУ), които са надградени от нови изследвания върху древнобългарската културно-историческа проблематика. Доминирана от многопланов изкуствоведски подход, разработката носи мултидисциплинарен характер. В критичен дух са коментирани някои ранни историографски клишета, свързани с българския произход, опровергани от новите научни данни. Изобразителните мотиви в древнобългарската художествена практика показват генетична връзка с типологичните белези в образците на сако-сарматските култури и с техния идеологически контекст. Тази връзка рефлектира и в разбирането за древнобългарската религиозност, вече функционираща не като родово-племенна, а като държавническа.

Мадарският релеф е обявен за глобален български символ през 2008 година. Книгата разглежда в своеобразна ретроспекция периодизацията на проучванията и изследователското отношение към паметника, изразявано в хипотези на различни стадии от научното познание през последните 150 години. Материалът стъпва върху фундамента на иконографската регистрация на композицията като ранносредновековен български паметник. Разработката предлага нова методология в посока на иконологичния синтез. Чрез нея се постига нов вид ориентация върху „ловния“ сюжет в Мадарския релеф – като структурна организация от конвенционални символи върху митологично време, носеща етнокултурно съдържание с космологичен акцент.

 • Издание: богато илюстрирано, луксозно издание с цветно приложение
 • Език: български език, с резюме на английски език
 • Корици: твърди корици
 • Размери: 16.8 x 24 см
 • Страници: 512 стр.
 • Автор: Александър Алексиев – Хофарт
 • Издателство: ТАНГРА ИК
Моля, първо изберете разновидност.
40,00 лв. В наличност
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност
В наличност

България и Македония. История и политика. Втора част

Безплатна доставка за всички поръчки на стойност над 99 лв. | Онлайн книжарница ТАНГРАБезплатна доставка

Безплатна доставка за всички поръчки на стойност над 150 лв. и фиксирана цена на доставката от 6 лв. за всички останали поръчки (на територията на Република България).

Можете да заплатите Вашата поръчка по банков път или с наложен платеж (пощенски паричен превод) | Онлайн книжарница ТАНГРАБързи и сигурни плащания

Вие избирате как да заплатите Вашата поръчка - по банков път или с наложен платеж (пощенски паричен превод).

14 дни право на връщане | Онлайн книжарница ТАНГРА14 дни право на връщане

Можете да върнете закупения от Вас продукт до 14 дни от датата на доставка. Продуктът трябва да бъде със запазен търговски вид.

Предговор на книгата „Мадарският релеф – код и съдържание“

Преди около 150 години, малко преди Освобождението на България от петвековната османска зависимост (XIV – XIX в.), една скална композиция провокира първите европейски изследователи, попаднали в историческото ядро на българската държавност от Ранното средновековие южно от р. Дунав. Паметникът се оказва труден събеседник, заключил своето време и традиция. В битието си на художествен факт първоначално той не е културно съгласуван, за да се идентифицира с конкретна памет. Неговото разбиране преминава през поредица от колебания, влияещи се от състоянието на представата за базовата култура, от която произтича. Поради непосредствената си връзка с духовния ранносредновековен български регион Мадара, недалеч от старата столица Плиска, скалният релеф, в чийто състав фигурира централно конно изображение, става популярен под името Мадарският конник.

Научното организиране на „спомена“ и определянето на характера, който носи българската обществена структура, утвърдила се през VII век на Балканите, преминава през изследванията на поколения учени. Днес вече е възприета като несъмнена непосредствената диахронна връзка между държавността, организирана от династичната традиция Дуло – в лицето на Кубрат и на Аспарух, като принадлежност към една и съща етнокултурна реализация, пренесена по силата на историческите обстоятелства от Кавказ и прилежащите му земи в западно направление, към земите на р. Дунав. В първия случай Стара Велика България на Кубрат се явява съюзник, а във втория – Аспарухова България вече е съперник на Източната Римска империя. Българската общност, организирана около своето владетелско ядро, успява да постигне военна победа над Византия и да развие този свой успех в трайна центростремителна формула. Тези събития предопределят възхода на автентичната българска култура върху нейните специфики през следващите столетия в границите на своята държава.

В новата държавническа ситуация попадат и компоненти от завареното население, които, в организиращите рамки на българските политически условия, са включени в общия процес по функционалната реализация на структурата. Основно това са славянските общности, съществуващи дотогава като временни обединения, както и местните обитатели в бившите имперски провинции. В условията на етно-доминиращия български държавнически импулс, останалите етноидни формации са включени в процеса по изграждането на новата българска народност. Както при всяка разработка в посока на древнобългарската тема, трябва да се отбележи, че поради докнижовния характер на тази ранносредновековна култура и тук базата данни страда от недостиг на преки сведения, годни да покрият изследователския терен с информация. Работните тези често са в лимита на интерпретативни усилия и условни реконструкции върху общата фрагментарност на материята. Центрирането в направление на древнобългарската култура привлича интердисциплинарно ветрило от подтеми, като произход, религиозен възглед, изкуство и владетелска идеология.

Хронологичната скоба на настоящото изследване се отнася основно до българската реализация между VII – IX век, с някои важни културно-исторически съпоставки и препратки към по-ранен хоризонт.

Непосредственият ми ранен интерес (започнал в случая като художник) към темата „Мадарски конник“ датира от края на XX и начало- то на XXI век. Първият опит да се навлезе в авторски интерпретативен ракурс към реалиите на релефа се съдържат в издадената ми през 2001 година книга „Изгубените кодове на древните българи“. Най-общо тя стана възможна около енергията на събудения по това време интерес към българското минало, в критичен дух спрямо някои постулирани участъци в историографията. Но от днешна гледна точка лесно може да се установи, че макар да съдържа някои перспективни идеи, книгата все още не отговаря в пълнота на изискванията за аргументация, зададени от научните стандарти (методология, терминологичен апарат, библиография, подход). Наред с основателно повдигнати въпроси, в нея може да се забележи априорно проявено доверие към някои исторически тези, които и днес все още са обект на полемика. Още с презентирането на тази първа моя книга, проф. Рашо Рашев съвсем добронамерено изказва някои критични съображения по така поднесения материал, които трябваше да бъдат градивно възприети и осъзнати като отговорност, каквато темата изисква. По-свободният подход към материята позволява да се приеме, че „Изгубените кодове на древните българи“ отразяват една все още етапна ориентация по проблема, вписваща се в по-широкия диапазон на литературата.

Въпреки това основната идея, свързана с предложението за ново тълкуване на някои елементи в релефа, влияещи на културната обосновка, бе обстойно разгледана на специално състоялата се на 22.03.2003 год. в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ кръгла маса, където бе изнесен подробен мой авторски доклад с визуализация. На нея присъстваха и взеха отношение към темата водещи научни авторитети като Ал. Фол, Г. Бакалов, Д. Овчаров, М. Ваклинова, П. Добрев, Р. Рашев (писмено), Цв. Степанов, Ж. Аладжов и др. В процеса на разискванията се наложи идеята за необходимостта от нови, допълнителни проучвания на композицията, които да установят състоянието на предложените за дискусия детайли. Такъв достъп с оглед на необходимостта от скеле и заснемане на обекта бе осъществен няколко месеца по-късно, във връзка с активизираните дейности по поддържането на паметника, ръководени от проф. В. Тодоров.

Нов етап в авторското проучване на проблемите бе периодът 2012 – 2014 г. Той бе свързан с участие в няколко конференции и публикуването на статии в няколко сборника. Такива са например: „Древнобългарските изобразителни мотиви в паметниците на изкуството, отразяващи владетелската идеология – зооморфна стилистика и семантика“. – В: Иран и Балканите в огледалото на историята (международна конференция СУ – 2013). С., 2014, с. 45 – 56; и „Индоирански митологични и религиозни следи в някои древнобългарски паметници“. – В: Древните българи – дискусията продължава (ред. Цв. Степанов). С., 2014, с. 50 – 64.

Своите високи изисквания към изследователския подход върху изкуствоведската проблематика около Мадарския релеф пред мен постави разработването на докторска дисертация към департамент „Изкуствознание и история на културата“ при Нов български университет (НБУ) – София (2017 – 2018). Работното входно заглавие на дисертацията бе „Древнобългарският символ „Конник“ – иконологични перспективи в контекст на тип-културата и владетелската идеология“, но в процеса на развитието си темата се редуцира до „Конникът в древната българска култура“. В хода на работната версия бяха привлечени данни от нови научни полета, които да тестват в логика дейностите по проучването на проблемите и изводите при многоплановия анализ на материята.

Зададена бе нова методология в изследването на българските средновековни паметници, като тя бе приложена в изкуствоведския подход при опита за реконструирането на културния код в практиката на означаването (в частност, това в сакралитета), на семантиката във фигурите и на съдържателния „текст“ в Мадарския релеф. В този дух е издържано и настоящото изследване.

Изказвам признателността си към ръководството на издателска къща ТАНГРА ТанНакРа, проявило интуиция в отразяването на моите ранни идеи и популяризирането им, което ме задължи да продължа с търсенията в това направление.

Изпитвам благодарност за насърчаването при написването на дисертационния ми труд към покойните проф. Георги Бакалов и проф. Ружа Нейкова. Благодарен съм за градивното отношение, проявено от проф. д-р Цветелин Степанов и доц. д-р Петър Голийски при консултациите върху първоначалния материал на разработката, преди внасянето ѝ за разглеждане в НБУ.

Изказвам особена признателност на моя научен ръководител в НБУ доц. д-р Оксана Минаева, която прояви своите експертни изисквания по темата, както и на ерудитите в департамент „Изкуствознание и история на културата“. Искрена признателност проявявам и към състава на компетентната научна комисия по защитата на този проект в лицето на: проф. Иван Маразов (НБУ), проф. Пламен Павлов (ВТУ), проф. Чавдар Попов (НХА) и проф. Димитър Димитров (ВТУ).

Искам да отправя дълбоката си благодарност и към съпругата ми Марияна Алексиева за нейната съпричастност и безрезервна подкрепа, осигурявана през цялото време и по всички линии в това начинание.

Настоящата книга е организирана основно около споменатия дисертационен труд и отразява по същество най-новата ми позиция в проучванията на културните планове в древнобългарската тема, доминирана от последователен изкуствоведски подход.

Александър Алексиев – Хофарт

Съдържание на книгата „Мадарският релеф – код и съдържание“

За „Мадарският релеф – код и съдържание“. Рецензия на доц. д-р Оксана Минаева / 7

Предговор / 13

Увод / 17

I. Проблемът „българска култура“ през Ранното средновековие / 37

I. 1. Произходът на древните българи – представи, интуиции, хипотези и факти / 37

I. 2. Характер и параметри на културата. Мадарският релеф в амплитудата на оценки и хипотези / 50

I. 3. Българското начало в ракурсите на историографията – между теориите и регистрацията / 71

I. 4. Стълбове на държавността. Връзките „етнос – идеология“ и „култура – изкуство“ в перспектива на българския елит / 107

I. 5. Религиозността като изследователски проблем. Културни влияния / 118

I. 6. Космологични идеи, първична и вторична митология – стъпки към астрологичния смисъл / 143

II. Тип-културата като комплекс от социални кодове – възглед, обект и образ / 209

II. 1. Тип-културата – контекст и код / 209

II. 2. Проекция на иконологията като „интерпретация за смисъла“ в изследователското поле / 236

II. 3. Мадарският релеф в аспекта на семиотичния код и семантичната орбита / 252

II. 4. Мадарският релеф според типологията на знаците / 270

III. Мадарският конник – нов хоризонт / 323

III. 1. Мадарският релеф във фокуса на визуалната митологема на Конника / 323

III. 2. Изобразяване на детайлите и интерпретация. Ролята на надписите / 333

III. 3. Културни съпоставки / 350

III. 3. 1. Конникът в тракийското изкуство / 350

III. 3. 2. Конникът в иранското изкуство / 357

III. 3. 3. Конникът във византийското изкуство / 364

III. 3. 4. Конникът в евразийското наследство / 367

IV. Мадарският релеф в контекста на „следите“ в космологичния възглед на древните българи / 373

IV. 1. Методологичен подход към идейно-изобразителния смисъл / 373

IV. 2. Културно-историческият проблем „Памет“: отношението етногенеза – соларен култ / 392

Заключение / 427

Илюстрации / 443

Библиография / 472

Contents / 494

Madara Relief – Code and Content. Summary / 495

Творчески колектив на книгата „Мадарският релеф – код и съдържание“

Автор: Александър Алексиев – Хофарт

Рецензенти: проф. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Оксана Минаева

Редактор: Лиляна Карагьозова

Коректор: Анелия Терзиева

Превод на английски език: Дейвид Мосъп

Редактор на английски език: Адриана Момчилова

Художник на корицата: Петър Добрев

Дизайн и предпечат: Лиляна Йорданова

Печат: „Дайрект сървисиз“ ООД

Благодарствени писма за книгата „Мадарският релеф – код и съдържание“

Благодарствено писмо от доц. д-р Красимира Александрова – директор на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – за книгата „Мадарският релеф – код и съдържание“

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТАНГРА ИК“
E-mail: [email protected]; [email protected]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Ръководството на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ сърдечно Ви благодари за дарените заглавия:

 1. Голийски, Петър. Заселването на българите на Балканския полуостров. Т. 1. София. ТАНГРА ИК. 2023. 25 екземпляра.
 2. Алексиев, Александър. Мадарският релеф – код и съдържание. София. ТАНГРА ИК. 2023. 25 екземпляра.
 3. Господинов, Дамян. Пътувай самостоятелно. Как да си организирам екскурзия в чужбина? София. ТАНГРА ИК. 2023. 25 екземпляра.

Книгите ще бъдат предоставени като дар на:

 1. Благоевград – Регионална библиотека „Димитър Талев“
 2. Бургас – Регионална библиотека „П. К. Яворов“
 3. Велико Търново – Регионална библиотека „П. Р. Славейков“
 4. Видин – Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“
 5. Враца – Регионална библиотека „Христо Ботев“
 6. Габрово – Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“
 7. Добрич – Регионална библиотека „Дора Габе“
 8. Кърджали – Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“
 9. Кюстендил – Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“
 10. Ловеч – Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“
 11. Монтана – Регионална библиотека „Гео Милев“
 12. Пазарджик – Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“
 13. Перник – Регионална библиотека „Светослав Минков“
 14. Плевен – Регионална библиотека „Христо Смирненски“
 15. Разград – Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“
 16. Силистра – Регионална библиотека „Партений Павлович“
 17. Сливен – Регионална библиотека „Сава Доброплодни“
 18. Смолян – Регионална библиотека „Николай Вранчев“
 19. Стара Загора – Регионална библиотека „Захарий Княжески“
 20. Столична библиотека
 21. Търговище – Регионална библиотека „Петър Стъпов“
 22. Хасково – Регионална библиотека „Христо Смирненски“
 23. Централна библиотека на БАН
 24. Шумен – Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“
 25. Ямбол – Регионална библиотека „Г. С. Раковски“

Високо ценим Вашия дарителски жест, с който Националната библиотека има възможността да бъде посредник между българската издателска продукция и библиотеките в страната, за допринасяне превръщането им в съвременни центрове за четене и информираност.

Още веднъж изразяваме нашата искрена благодарност и Ви желаем успех.

С уважение,

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА
Директор на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Детайли за книгата „Мадарският релеф – код и съдържание“

Име на книгата: „Мадарският релеф – код и съдържание“

ISBN: 978-619-92421-2-4

Автор: Александър Алексиев – Хофарт

Издателство: ТАНГРА ИК

Година: 2023 год.

Издание: богато илюстрирано, луксозно издание с цветно приложение

Език: български език, с резюме на английски език

Корици: твърди корици

Размери: 16.8 x 24 см

Страници: 512 стр.

Тегло: 1.1 кг

Представяне на Александър Алексиев – Хофарт – автор на книгата „Мадарският релеф – код и съдържание“

Д-р Александър Алексиев е български изкуствовед. Роден е на 28 ноември 1960 година в гр. Плиска. Защитава дисертация в департамент „Изкуствознание и история на културата“ на Нов български университет, в докторската програма „Изкуствознание и визуални изследвания“ през 2018 година.

Централно място в неговите изследвания заемат научните проблеми по въпросите за етно и културогенезата на древните българи. В областта на научния му интерес е системата от древнобългарските религиозни възгледи и владетелския статут, проследими в традиции, характерни за субстратната среда на българското начало (в контекста Прародина). Задава хипотезата за наличието на древноирански митраистични специфики, типични за сако-сарматските общности, като присъщи и за митологичната култура на ранносредновековните българи. Акцентът в изкуствоведските му изследвания се отнася до проблематиката около паметниците на древнобългарското изкуство. Във връзка с това Александър Алексиев предлага нов методологичен подход в интерпретацията на иконографските данни от тези ранносредновековни художествени образци. Поставени в по-разширена иконологична перспектива, последните са разглеждани като „текстове“ в дадената култура, отразяващи конвенционални представи и идеологии.

Името на Александър Алексиев се свързва с издаването на три книги, стадиално отразяващи състоянието на някои негови ранни идеи, които получават кумулативно развитие през годините: „Изгубените кодове на древните българи“ (2001), „От звездите към кръста“ (2004), „Митраизмът и древните българи“ (2009). Участието му в редица научни конференции и статиите, публикувани в научни сборници, свидетелстват за надграждащото постоянство на интересите към темата, довело до конкретните резултати.

Хофарт е творчески псевдоним на Александър Алексиев, възприет в реализацията на художествената му дейност като магистър в специалност „Живопис“ на Националната художествена академия – образователна степен, придобита през 1992 година в курса на проф. П. Михайлов и проф. А. Даниел.

Мадарският релеф – код и съдържание

Мадарският релеф – код и съдържание

40,00 лв. В наличност
Стара цена:
Спестяваш:
В наличност
Няма наличност
Сравнение на продукти

Сайтът на онлайн книжарница ТАНГРА използва „бисквитки“. Това са са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра ви и се съхраняват на вашето устройство (компютър, лаптоп, телефон, таблет и др.). Използваме ги, за да осигурим нормалната работа на сайта, за да съхраняваме информация за вашите предпочитания, за да ви предложим персонализирано съдържание и реклами, за да можете да използвате функционалности и услуги, предлагани от нашите партньори, за да анализираме посещенията (трафика) на сайта ни и др.

Натиснете бутона „Приемам всички бисквитки“, за да разрешите използването на всички бисквитки, или използвайте бутона „Нacтpoйки на бисквитките“, за да зададете вашите предпочитания.

Научете повече за използваните от нас „бисквитки“ в Политиката ни за поверителност и Политиката ни за използване на „бисквитки“.