ЗА ВЪПРОСИ И ПОРЪЧКИ
0879 53 66 30

ШАХ

ШАХ

Моля, първо изберете разновидност.
3 600,00 лв. В наличност
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност

Българи, да си помагаме...

Иг­ри­те, ко­и­то чо­ве­чес­т­во­то съз­да­ва, са про­дукт на не­го­вия стре­меж към фи­зи­чес­ко и интелек­ту­ал­но съ­из­мер­ва­не - ос­нов­на ха­рак­те­рис­ти­ка за вся­ка кул­тур­на ре­ал­ност. Най-мъд­ра­та от тях е съз­да­де­на в Сред­на Азия, прародина и на древните българи, и е поз­на­та под име­то ШАХ­МАТ.

Уни­ка­лен шах­ма­тен ком­п­лект, в кой­то фи­гу­ри­те но­сят физически чер­ти, ин­сиг­нии, об­лек­ло и въ­о­ръ­же­ние, ха­рак­тер­но за древ­ни­те и сред­но­ве­ков­ни­те бъл­га­ри. Ори­ги­на­лен про­то­ко­лен по­да­рък с ви­со­ка ин­те­лек­ту­ал­на стой­ност.

  • фи­гу­рите са из­ра­бо­те­ни ръч­но от дър­во (бе­ли – от ясен, чер­ни – от орех); от­го­ва­рят на всич­ки стан­дар­ти и изис­к­ва­ния на Меж­ду­на­род­на­та фе­де­ра­ция по шах­мат

  • шах­мат­ната дъс­ка е декорирана с ха­рак­тер­ни­те древ­но­бъл­гар­с­ки сим­во­ли – кос­ми­чес­ка­та кос­те­нур­ка и ип­си­ло­на с две­те час­ти

  • луксоз­на ку­тия с легла за всяка фигура

  • паспорт на български и английски език

ШАХ

ШАХ

3 600,00 лв. В наличност
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност
ШАХ
ШАХ
Тангра ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ
2018-10-28T10:47:06+00:00
3600.00 3600.00 BGN 1
() 3600.00 BGN ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ In Stock N/A
Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва "Бисквитки". Научете повече за нaшите Политика за поверителност и Политика на Бисквитки